Female Profile Icon

Uzman Klinik Psikolog Başak Türk

1992 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini burslu olarak İstanbul Arel Üniversitesi’nde tamamlamış, mezun olduğu sene İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve yüksek onur öğrencisi olarak 2017 yılında mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi’ nden Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası alarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında çalışabilecek yetkinliğe de sahip olmuştur.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Sosyal Hizmet Merkezi, Nergis Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ nde stajlarını tamamlamıştır.

Aldığı eğitimler sonrası çalışma yaşamına Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görev alarak başlamış ve özel eğitim alanında kendisini geliştirme fırsatı bulmuştur.

2017 yılında Sosyal Hizmet alanında çalışmaya başlamış, başta fiziksel, cinsel, duygusal ihmal ve istismar mağduru çocuklar olmak üzere şiddete uğrayan kadınlarımızla da çalışmalar yürütmüş, ergen ve yetişkin terapisi, aile danışmanlığı ve bireysel psikolojik danışmanlık kapsamında danışan görmeye devam etmiştir.   

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi/ AMATEM (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi)’ de yaptığı çalışmalar ve bağımlılık alanında uzman Prof. Dr. Kültegin ÖGEL’ den aldığı eğitimle birlikte alkol/madde kullanımı bulunan bireyler ve aileleriyle çalışmalar yürütmeye başlamıştır.

Aldığı eğitici eğitimleriyle birlikte çeşitli kuruluşlarda Aile Eğitim Programı kapsamında eğitimler (“Aile İçi İletişim”, “Evlilik ve Aile Hayatı”, “Aile Yaşam Becerileri”, “Okul ve Aile”, “Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü”, “Tek Ebeveynli Aileler”,  “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” vb. ), “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele”, “Mahremiyet”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele”  vb. konulu çeşitli eğitimler vermiştir.

Aldığı eğitimler ve edindiği tecrübelerle birlikte düzenli olarak danışan görmeye devam etmektedir.

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • Benton Görsel Bellek Testi, Cattel 2A, Cattel 3A, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Çocuk Resimleri Analizi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Akılcı, Duygucu, Davranışçı Psikoterapi (AADT)
 • Psikolojik İlk Yardım(Yetişkin) Eğitimi
 • Aile Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi
 • Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitici Eğitimi
 • Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Çalışma Eğitimi
 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • İhmal ve istismar
 • Psikolojik Dayanıklılık Geliştirme
 • Kaygı Bozuklukları
 • Özgüven Sorunu
 • Öfke
 • Stres
 • Ergen Psikolojisi
 • Sınav kaygısı
 • Okul Başarısızlığı
 • Akran Zorbalığı
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Evlilik Sorunları
 • Bağlanma Problemleri
 • Boşanma Travması
 • Aile Danışmanlığı
 • Boşanma Süreci Danışmanlığı
 • Madde Bağımlılığı

Danışman Profili

Ad Soyad:Başak Türk

Adres:Hümanis Psikoloji / Bakırköy

Telefon: 0212 640 59 40

ePosta: canselturk@humanispsikoloji.com

Uzmanlık:Psikolog

Derece:Uzman Klinik Psikolog

Danışmanlık Alanları: 

| Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi

| Madde Kullanım Geçmişi Bulunan Bireyler ve Aileleri

| Aile Danışmanlığı

| Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Randevu Programı

Ekibimize Katılmak

İster Misiniz?