Öğretmenlerin Çocukların Karakter Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Öğretmenlerin Çocukların Karakter Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Okula başlayan çocuk; aile ve akraba ortamının dışında bir sosyal çevreyle karşılaşacak ve onlarla iletişim kurmaya başlayacaktır. Çocuk, içine yeni girdiği bu dünyada öğretmenini bir kral olarak görecek ve onun yaptığı her şeyi en doğru olarak kabul edecektir. Bu da gösterir ki çocukların öğretmenlerini rol model alma ihtimalleri oldukça yüksektir. Çocukların karakterlerini olumlu yönde geliştirmek isteyen öğretmenler bunu sözlerden ziyade kendilerinin sergilediği olumlu davranış ve tutumlarla yapmalıdırlar çünkü söz ve davranış arasında yaşanacak en ufak bir tutarsızlık bile çocuklar tarafından hemen fark edilecektir ve çocuklar söylenen sözü değil, sergilenen davranışı örnek almayı daha çok benimsemektedirler. 

Örneğin; tahtada matematik sorusunun cevabını bulamayan bir çocuğa, öğretmeni alay ederek, onu küçümseyerek tepki gösterirse sınıftaki diğer öğrenciler de o çocukla alay etme ve onu küçümseme davranışını benimseyeceklerdir. Bunun sonucunda ise çocuklar farkında bile olmadan; insanların başarısızlıklarından keyif alıp, onları küçümsemeyi öğrenecek ve bunu bilinçaltına bu şekilde kodlayacaktır. Bilindiği üzere bilinçaltına kodlanan düşüncelerin değişmesi ise çok zordur. 

Tam tersini inceleyecek olursak ise; öğretmen öğrencisini küçümsemek, onunla alay etmek yerine ona yardımcı olup, onu tekrar denemesi konusunda cesaretlendirirse sınıftaki diğer öğrenciler de arkadaşlarına gülmek, onu küçümsemek yerine ona destek olup onu cesaretlendirme davranışını benimseyeceklerdir. Böylece çocuklar, insanların başarısızlıkları sonucunda onları küçümsemeyi değil onlara destek olup, iyi hissettirmeyi öğreneceklerdir. Bu sebeptendir ki okul ortamında olumsuz davranışları sanki normal bir davranışmış gibi sergileyen kişiler, çocuklardan kesinlikle uzak tutulmalıdır. 

Okul çağındaki çocukların; önyargısız, adil, dürüst, destekleyici, sabırlı ve hoşgörülü bir öğretmenle özdeşim kurması onların karakter gelişimi açısından oldukça faydalı olacaktır.Öğretmenler, karşılarındaki çocuklara onların da bir gün yetişkin bir birey olup anne baba olacakları ve çevrelerini etkileyebilecekleri gerçeğini göz önünde bulundurarak yaklaştıkları sürece onların karakterlerini olumlu yönde geliştirmeyi başaracaklardır. Karakteri olumlu yönde gelişen çocuklar ise hem kendileri hem de toplum için faydalı birer birey olabileceklerdir. 

Psikolog Rojda Ohancan

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir